Vellen van bomen

Bomen kappen

Bomen kappen, bomen rooien en bomen vellen zijn termen die binnen de boomverzorging vaak door elkaar worden gebruikt als mensen het hebben over het weghalen van bomen. Laten we eerlijk zijn, er is ook heel weinig verschil. Bij het bomen kappen worden de bomen omgezaagd met als doel de betreffende bomen te kunnen verwijderen. Taalkundig is er echter een verschil tussen bomen kappen en bomen rooien.

Wat is bomen rooien?

Bij het bomen rooien moet u denken aan het rooien van bomen uit de volle grond. Daarbij worden naast de boom ook alle wortels direct uit de grond gehaald. Bij het kappen van een boom kan het zijn dat u juist het laatste restje stam wilt laten staan. De wortels blijven dan gewoon in de grond zitten. Daarin verschilt het bomen kappen van het bomen rooien. Wanneer u een boom wilt laten weghalen door een boomverzorgingsspecialist dan doet u er goed aan om van tevoren te bedenken wat u wilt. Laat u het laatste stukje stam staan of wilt u de boom met wortel en al verwijderen? Dat maakt een verschil in de hoeveelheid werk en het benodigde gereedschap. Uiteindelijk zal dat van invloed zijn op de hoogte van de factuur die u moet betalen.

De kapvergunning

Voordat u een boom kunt laten kappen, heeft u vrijwel altijd een kapvergunning nodig. De kapvergunning heet tegenwoordig de omgevingsvergunning. Vraag die vergunning aan bij uw gemeente voordat u de boom verwijdert. Als eigenaar van de boom bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd verkrijgen van de vergunning. De boetes voor het bomen kappen zonder vergunning kunnen enorm oplopen. Zeker wanneer u illegaal een boom laat verwijderen die achteraf monumentale waarde bleek te hebben. Een boete van vele duizenden euro’s kan dan uw deel zijn. Begin dus op tijd met het aanvragen van uw kapvergunning. Controleer ook of er vogels aan het broeden zijn in uw boom. Nestende vogels worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. Een boom waarin een vogel aan het broeden is mag niet zomaar worden gekapt.

Gebruikte technieken bij het bomen kappen

Omzagen

Wanneer een boom niet al te groot is en er voldoende plaats is om de boom veilig te laten landen, dan kan de boom worden gekapt door hem om te zagen.

Afbreken en afblokken

Wanneer bij het bomen kappen gesproken wordt over afbreken, dan wordt daar niet het breken van de gehele boom mee bedoeld. Integendeel. Bomen die niet zomaar omgezaagd kunnen worden, zullen stukje voor stukje moeten worden afgebroken. Eerst de takken, dan de top en vervolgens wordt de stam in kleine blokken gezaagd. Dat wordt afblokken genoemd. Door de hoek waaronder het blok wordt afgezaagd kan de boomverzorger heel nauwkeurig bepalen welke richting het blok gaat vallen. Wanneer de boomverzorger hoog in de boom is geklommen en hij de boom aan het afbreken is, dan levert dat vaak zeer spectaculaire beelden op.

Bij het verwijderen van meerdere bomen kan er voor worden gekozen om gebruik te maken van een telescooparm met kettingzaag op een kraan. Deze apparaten zijn in staat om hele stammen vast te klemmen, doormidden te zagen en gecontroleerd de afgezaagde delen te laten zakken.

Afvangen

Soms is het niet mogelijk om bij het afblokken de losse blokken zomaar naar beneden te laten vallen. In dat geval wordt er van tevoren een lijn aan het af te zagen blok vastgemaakt. Nadat het blok is losgezaagd wordt het blok via de bevestigde lijn naar beneden getakeld.

Hijsen

Wanneer een boom in een binnentuin staat en er echt geen ruimte is om de boom veilig te kunnen kappen, dan kan ervoor gekozen worden om de boom via een hijskraan, in zijn geheel of in delen, uit de tuin te hijsen. De boom wordt in dat geval letterlijk over het huis heen getild. Dat is een geweldig gezicht. Eenmaal aan de andere kant aangekomen, wordt de boom in stukken gezaagd en opgeruimd. Er bestaat geen twijfel over dat alleen de meest ervaren boomverzorgers een dergelijke klus aankunnen.

Omzagen

Wanneer een boom niet al te groot is en er voldoende plaats is om de boom veilig te laten landen, dan kan de boom worden gekapt door hem om te zagen.

Onze treeworkers weten precies hoe ze een boom veilig kunnen laten vallen.

Een boom die niet veilig kan vallen, omdat die bijvoorbeeld te dicht op het erf van de buren staat, zal in delen moeten worden gekapt.

Om dat voor elkaar te krijgen, zal er op hoogte gezaagd moeten worden. Dat kan met een hoogwerker of door in de boom te klimmen.

Veel boomverzorgers klimmen de boom in, wanneer dat mogelijk is. Dat gaat vaak sneller en het bespaart de extra kosten voor een hoogwerker. Dat is wel zo fijn voor uw portemonnee.

Lieren

Bomen en grote takken die na het zagen niet vanzelf op de gewenste plek terecht komen, worden veilig naar beneden gehaald via een spandraad op een lier.

Ook bij het kappen van scheefstaande bomen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een spandraad en lier. Zo krijgt de boomverzorger tijdens het kappen meer controle over de plek waar de boom of tak terecht zal komen.

Stobben frezen

Het laatste stukje boom dat achterblijft na het afzagen van de boom wordt een stobbe genoemd. U kunt er natuurlijk voor kiezen om er wat leuks mee te doen. Je zou kunnen denken aan een tafel of krukje. Een vogelvoedertafel of insectenhotel kan natuurlijk ook.

Wilt u echter ook dat laatste stukje boomstronk laten verwijderen, dan kan dat met een stobbenfrees.

Versnipperen

Afhankelijk van de grootte van de boom en de kracht van de versnipperen, kunnen omgekapte bomen en takken worden versnipperd. De houtsnippers kunnen worden afgevoerd of hergebruikt in uw tuin.